KONKURS PLASTYCZNY – FAIR PLAY JEST OK

28 kwietnia 2023

Pani Wójt Gminy Bielice i Gminna Biblioteka Publiczna w Bielicach

ogłaszają
KONKURS PLASTYCZNY na temat
FAIR PLAY JEST OK

1. Celem konkursu jest:


– prezentacja uzdolnień uczestników konkursu
– kształtowanie postaw zgodnych z zasadą fair play wśród dzieci i młodzieży
– kształtowanie postaw tolerancji, akceptacji i wzajemnej życzliwości


2. Uczestnicy:


– dzieci i młodzież ucząca się


3. Warunki uczestnictwa:


– każdy może zgłosić do konkursu dowolną ilość prac
– udział w konkursie polega na wykonaniu indywidualnej pracy plastycznej w dowolnej technice w formacie A4 lub A3, której temat będzie nawiązywać do założeń konkursu: Fair play jest ok, czyli praca powinna ukazywać zachowania zgodne z zasadą fair play,

– prace powinny być opisane na odwrocie i zawierać dane osobowe autora: imię, nazwisko, wiek oraz telefon kontaktowy,

  • prace należy złożyć do 31 maja 2023 roku w Bibliotece Gminnej w Bielicach. Prace będą oceniane przez komisję powołaną przez organizatorów w dwóch kategoriach:

-do lat 10

-powyżej 10 lat.

Uczestnik dokonując zgłoszenia udziału w konkursie wyraża zgodę na utrwalanie i korzystanie z jego wizerunku i artystycznych dokonań w zakresie realizacji konkursu zgodnie z oświadczeniem zawartym w karcie zgłoszenia ( karta do pobrania przy składaniu pracy).

Autorzy najlepszych prac zostaną uhonorowani dyplomami i nagrodami.Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas imprezy z okazji Dnia Dziecka 3 czerwca 2023 roku na boisku w Parsowie.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Kontakt

Gminna Biblioteka Publiczna w Bielicach
Telefon: 91 56 44 235 w.25
E-mail: [email protected]
NIP: 853 152 54 90
REGON: 000974328
poniedziałek:
9:00 - 17:00
wtorek:
9:00 - 17:00
środa:
9:00 - 17:00
czwartek:
9:00 - 17:00
piątek:
9:00 - 17:00
Skip to content